TJENESTER

Vi tilbyr:

- graving

- grøftegraving og røyrlegging i grunnen

- masseforflytning

- transport

- sprenging

- grunnarbeid for industrianlegg

- parkanlegg

- idrettsanlegg

- asfaltlegging og veganlegg

- hageanlegg og beleggingsstein

- prosjektering av industriområde

- reguleringsplanar

- tekniske anlegg

- oppmåling og kartlegging

- geoscanning

- utleige av komprimeringsutstyr