Referanser

Fra 1999 - 2008

2008 - Motocrossbane i Hundeivik
    
2008 - Gang og sykkvelveg på Jarnes
    
2008 - Trollhaugen Barnehage, Ålesund
    
2007 - Miljøgate Stranda sentrum

2007 - Utfylling ved Ekornes (snikkeravdeling)
    
2007 - Ny almenningskai Aursneset
    
2007 - J.P. Tynes Trevarefabrikk nybygg
    
2007 - Jarnes Aust AS Industriområde
    
2005 - 2006 - RV 60 Rundkjøringer i Sykkylven sentrum
    
2005 - Mesta AS Brøyting, strøing av Rv 60 Aursnes til Ljøtunellen
    
2005 - Mesta AS Brøyting og strøing alle fylkesveger i Stranda kommune og Sykkylven kommune
    
2002 - 2005 - Jarnesodden Byggefelt
    
2001 - 2002 - Ekornes Stresslessfabrikk, fase 2
    
2001 - 2002 - Tregardane Byggefelt
    
2001 - 2002 - Miljøstasjon Jarnesmarka
    
2001 - 2002 - Fiberkabel (Data/Tele),Straumgjerde-Velledalen
    
2001 - 2002 - Ombygging RIMI Sykkylven
    
2001 - 2002 - Hole Maskiner AS, Kontor/Verksted/Garasje

2000 - 2001 - Sykkylvsbrua

2000 - 2001 - Sykkylven Ungdomsskule

1999 - 2002 - Industriområde Jarnesmarka    

1999 -Vatn/Tele/El grøft Stave-Riksheim

1997 - 2001 - Ekornes Skumplastfabrikk

Industriområde Straumsheimøyra

Sykkylven Kommune: Vegbygging

Omlegging RV60 Tandstad