Om oss

Hole Maskiner AS er en videreføring av O. & P. Hole som var grunnlagt i 1947. Siden 1983 har selskapet vært et aksjeselskap. I 2000 flyttet vi inn i nytt bygg med verksted og kontorlokaler i Velledalen.

Etter over 70 år i bransjen, kan vi se tilbake på en tid med sunn vekst og mangt et interessant oppdrag. Vi har i dag en erfaren stab på 25 ansatte. Våre ansatte har gode kunnskaper og er positive, samt løsningsorienterte.

Skikkelig grunnarbeid krever spesialkompentanse, riktige maskiner og gode løsninger. Dette er grunnpilarer som Hole Maskiner bevisst har satset på siden starten. For oss handler det om å forene kapasitet og kvalitet i alle våre oppdrag, derfor arbeider vi daglig med å holde optimal effektivitet i alt vi gjør.

Bedriftens kvalitetsystem og generelle tekniske kompetanse, gir våre kunder visshet om at vi legger vekt på å oppfylle kundens ønsker og behov - lave kostnader og økt kundetilfredshet er viktige elementer i vår drift. Dette gjenspeiler seg i en god maskinpark med maskinstyring og GPS, noe som også gjør jobben tidsbesparende uten å gå ut over kvalitet.

Vi har hele Sunnmøre som arbeidsplass.

Vi er ledende innen teknisk utvikling vedrørende bruk av maskinstyring og KS-HMS.

Vi er opptatt av å følge utviklingen innen vår bransje, både praktisk og teknologisk.
For mer nøyaktighet og sikkerhet i forhold til fakturering mot våre kunder, bruker iPhone til registering av timer, som vi har vært med på å utvikle fra starten sammen med InSoft. Nå har vi også nettbrett til blant annet HMS, sikkerhetsdatablad, byggemøtereferat og vernerunder.

Hole Maskiner AS utfører tradisjonelt anleggsarbeid som:  veganlegg, oljegrus, graving, grøftegraving og rørlegging i grunnen, masseforflytning, transport, sprenging, grunnarbeid for industrianlegg, parkanlegg, idrettsanlegg, hageanlegg og beleggingsstein, prosjektering av industriområde, reguleringsplanar, tekniske anlegg, oppmåling og kartlegging.

Utleige av komprimeringsutstyr. Dette utstyret har GPS og DCA-S for dokumentasjon av komprimeringsgrad

Ta gjerne kontakt med oss på 70 25 51 00 enten du har en liten jobb eller større jobber, og vi gir deg et godt tilbud.